gitar-kursu

Ankara Eryaman’da MEB ‘e bağlı gitar kursumuz haftada bir saat ayda dört saat olmak üzere birebir ve iki kişilik dersler verilmektedir.

Gitar bir çok enstrüman içerisinde günümüzde en popüler, eşlik için kullanılan ve en tercih edilen enstrümandır. Bundan dolayıdır ki müzik ile ilgili olan kişiler, enstrüman çalmak istediklerinde ilk akıllarına gitar gelmektedir.

Genellikle ahşap gövdeli, perdeli, altı teli olan, telleri parmakla çekilerek veya pena ile vurularak çalınmaktadır.
Gitar, parmakla ya da penayla çalınan esasen sekiz şekline benzeyen yanları iki tarafı oyuk üzerinde ses perdeleri olan uzun saplı ve telli bir çalgıdır. Gitarlar genelde altı tellidir ve değişik Ağaç türlerinden yapılırlar.
En alt tel bazen bir oktavlık bir aralıkla akort edilirken, en üst tel çoğunlukla tektir 16. yüzyılda beş telli gitarlar da ortaya çıkmıştır İlk gitarlarda sap kafası düz bir şekilde yerleştirilmişti ve akort burguları “friction pegs” arkadan ayarlanıyordu. Bu tip Gitarın klavyesi enstrümanın göğsü ile aynı seviyedeydi ve sekizle on arasında bağırsak ile bağlanarak yapılmış perdeleri “fret” vardı Gövdesi bugünün standartlarına göre daha küçük ve daha az kıvrımlıydı. Sırtı bombeli veya düzdü ve ses deliği “soundhole” dekoratif bir parşömen veya Ağaç işlemeyle kaplanmıştı. Bu tip gitarın kırılgan yapıda olması, değişen modalar, farklılaşan akortlama şekilleri ve metal tellerin kullanımı pek çok enstrümanın yok olmasına veya değişime neden olmuştur.